Środki bezpieczeństwa na siłowniach

LigthField Studios/bigstockphoto.com

6 czerwca 2020 roku swoją działalność wznowiły siłownie, jednak korzystanie z nich nie wygląda tak, jak przed pandemią. Co się zmieniło i jakich nowych obowiązków należy się spodziewać, jeśli chcemy wrócić do formy?

W ramach czwartego etapu znoszenia obostrzeń otwarto nie tylko siłownie, ale także kluby fitness, baseny, sale zabaw i parki rozrywki. Choć wszelka aktywność jest dozwolona, to jednak samo przebywanie w danym miejscu wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Wszystkie ośrodki oferujące możliwość ćwiczeń w przestrzeni zamkniętej zobowiązane są do odpowiedniego przygotowania, dzięki któremu ryzyko zakażenia będzie zminimalizowane. Przede wszystkim ograniczenia dotyczą liczby osób przebywającej na jednej sali ćwiczeniowej czy konieczności dezynfekcji. Jak dokładnie wyglądają nowe zasady przebywania i ćwiczenia na siłowni?

Nowe zasady bezpieczeństwa dla klientów na siłowni

W każdym miejscu, które oferuje ćwiczenia na siłowni, zaleca się przede wszystkim kampanię informacyjną. Oznacza to, że wszyscy klienci powinni zostać poinformowani o nowym regulaminie uwzględniającym bezpieczne zasady korzystania ze sprzętu. Niezbędna jest wiedza o maksymalnej liczbie klientów i ostrzeżenie dla grup z wysokiego ryzyka o rozważeniu ćwiczeń. Konieczne jest także umieszczenie infografiki/plakatu w widocznym miejscu dot. zachowania określonych wytycznych bezpieczeństwa sanitarnego w danym obiekcie.

Dezynfekcja i dystans

Na miejscu najważniejsze jest zachowanie dystansu – min. 2 m pomiędzy klientami i pracownikami siłowni/klubu fitness. Sprzęty do ćwiczeń należy rozstawić w odpowiednich odległościach od siebie – przynajmniej 1,5 m lub wykluczyć z użytkowania sprzęt, który przymocowany jest na stałe i nie ma możliwości objąć go powyższym zaleceniem. Konieczna jest przerwa techniczna w ciągu dnia na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń. W zależności od powierzchni  w pomieszczeniach może przebywać 1 osoba na 10 mkw.  Przy wejściu, recepcji, w toaletach i salach ćwiczeń powinny być dostępne dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Każde urządzenie po zakończonym użytkowaniu powinno być zdezynfekowane przed kolejnym klientem. O ile to możliwe, należy zachęcać gości do korzystania ze swojego sprzętu, typu mata, rękawiczki, itp. Dezynfekcji podlega także blat w recepcji – najlepiej po każdym kliencie. Przy ladzie może znajdować się tylko jedna osoba w danej chwili. Zaleca się wyłączenie z użytkowania suszarki ręczne nadmuchowe i dezynfekowanie szafek na ubrania po każdym kliencie i toalet najczęściej jak to możliwe, ale nie rzadziej niż co 2 godziny. Jednocześnie dopuszcza się funkcjonowanie części gastronomicznych z zastrzeżeniem, że zorganizowane będą zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dla obiektów gastronomicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *